Křest CD "Revoluce" - benefit pro ANTIFA

Beroun

Proti proudu 9.

Benefit pro Bloody Mary

Praha - Guru

Hudbou proti válce

Shitnight fest 4.

Kunčický kravál 3.

Kovi birthday party

Proti proudu 10.